Datele cu caracter personal, colectate ca urmare a "monitorizării/securității persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private" și a "supravegherii video a examenului de bacalaureat", sunt prelucrate în baza notificării înregistrate în Registrul de Evidență a prelucrării de date cu caracter personal nr. 28704, în conformitate cu Legea nr. 677 din 2001.
Pentru a vizualiza orarul disciplinelor pe dispozitive mobile, cu sistem de operare Android, descarcati si instalati aplicatia EduPage de pe Google Play si logati-va ca oaspete, folosind numele cgabc !
IMPORTANT! Linkul către platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19: https://vaccinare-covid.gov.ro/